fbpx

Reklamacije na oštećen proizvod/robu

Reklamacije na proizvod/robu koja je oštećena u transportu

Kupac ima pravo na reklamaciju oštećenog proizvoda/robe u transportu ukoliko je oštećenje vidljivo na pakovanju proizvoda, i ako je isto oštećenje odmah prijavljeno kuriru koji proizvod/robu isporučuje. U svakom slučaju, kupac je dužan da oštećenje nastalo tokom transporta prijavi SZR ARTECO u roku od 24h od preuzimanja proizvoda/robe. Kupac je dužan da prilikom prijema proizvoda/robe istu pregleda. Ukoliko postoje oštećenja na samom pakovanju, kupac može na licu mesta, pred kurirom otvoriti paket sa proizvodom/robom i prekontrolisati sadržinu istog. Ukoliko tom prilikom utvdi da proizvod/roba nema oštećenje može potpisati prijem pošiljke. U suprotnom ukoliko postoje oštećenja, kupac nije dužan prihvatiti prijem pošiljke, niti potpisati njen prijem.

Reklamacije na pogrešnu vrstu proizvoda/robe ili podatke na računu

Ukoliko kupac nakon prijema pošiljke i otvaranja iste ustanovi da isporučeni proizvod/roba ne odgovara naručenom, ili podaci na računu koji je dobijen uz pošiljku nisu odgovarajući, kupac može u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke putem e-mail adrese info@arteco.rs  kontaktirati SZR ARTECO. E-mail treba da sadrži naziv firme/ime i prezime, telefon i kratak opis nastalog problema/oštećenja. Reklamaciju možete izvršiti i popunjavanjem reklamacionog lista koji zajedno sa robom pošaljete na adresu Stefana Dečanskog 6a, Novi Sad.

Kupac koji je uložio reklamaciju na određeni proizvod/robu, odgovor povodom navedene reklamacije može očekivati u najkraćem roku. Odgovor sadrži potvrdu o prijemu reklamacije, broj pod kojim je reklamacija zavedena i obaveštenje o daljem postupanju.

Rok za odgovor na reklamaciju od strane SZR ARTECO tima je 8 dana, dok je rok za rešavanje po predmetnoj reklamaciji 30 dana od prijema iste.

Reklamacioni list možete preuzeti ovde.

Korpa
Close Lista želja
Close Nedavno pregledano
Uporedi artikle (0 proizvoda)
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Kategorije