Arteco logo loader
Podaci o ličnosti

Zaštita podataka o ličnosti

Pristupom na našu internet prezentaciju dajete saglasnost da možemo da koristimo podatke koje ste ostavili na sajtu. Podatke o Korisnicima, prikupljene tokom procesa registracije, strogo čuvamo i koristimo isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima. Navedene podatke ne dostavljamo trećim licima, osim u slučaju da su ti podaci javno poznati ili u slučaju da postoji izričit nalog sudskog i/ili upravnog organa Republike Srbije da takav podatak dostavimo. Ostavljanjem e-maila, imena i sl. pristajete na skladištenje ovih informacija, ali ne i na njihovo dalje plasiranje.

Odredbe

Opšte odredbe

Pojam “Internet prezentacija” u svrhu ovog pravnog obaveštenja, obuhvata sve stranice na web adresi www.egida.rs (u daljem tekstu: internet prezentacija). Korišćenjem internet prezentacije egida.rs prihvatate uslove iz ovog Pravilnika.

Ovaj Pravilnik predstavlja Ugovor između Egida doo (vlasnika internet prezentacije) i svakog pojedinog Korisnika. Našu internet prezentaciju možete koristiti isključivo uz poštovanje ovog Pravilnika, na način i pod uslovima predviđenim ovim Pravilnikom.

Informacije sa Arteco sajta

Ograničenje upotrebe informacija i materijala

Posetioci internet prezentacije egida.rs imaju pravo da preuzimaju informacije i materijale i imaju pravo da ih štampaju. Ne smeju da krše naznačena autorska prava, prava intelektualne svojine ili druga prava o kojima postoji obaveštenje.

Sadržaj internet prezentacije egida.rs sme da se koristi isključivo za sopstvenu upotrebu, u nekomercijalne svrhe. Upotrebe sadržaja internet prezentacije egida.rs u komercijalne svrhe (kopiranje, ponovno objavljivanje, distribucija odnosno dalje slanje kao i širenje na bilo koji drugi način, apliciranje uz drugo robno ime ili marku i slično) je zabranjen. Zabranjena je i svaka druga objava, prerada, izmena, dopuna, prevod, prodaja, nedostojno iskorišćavanje dela, distribuiranje i na drugi način korišćenje sadržaja internet prezentacije egida.rs suprotno zakonu, odnosno pridruživanje sadržaja ili dela sadržaja drugoj internet prezentaciji bez dozvole Egida doo.

Tačnost podataka

Ograničenje odgovornosti

Usled obima ponude i vremena dostavljanja podataka od strane partnera, može se desiti da cene, opisi i fotografije na internet prezentaciji egida.rs nisu ažurirani. Konačna ponuda (cena i opis usluge) je ponuda koju dobijate direktno od zaposlenih u kancelarijama Egida doo.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali iz navedenih razloga ne možemo garantovati da su sve informacije uvek ažurne, kompletne i bez grešaka.

Egida doo ne odgovara za oblik i sadržaj povezanih (linkovanih) internet prezentacija. Stalna kontrola sadržaja povezanih stranica nije prihvatljiva bez konkretnih indicija povrede prava. Nakon obaveštenja o kršenju prava, odmah ćemo ukloniti takve linkove.

Internet prezentacija egida.rs može biti privremeno nedostupna. Ne snosimo odgovornost za privremenu nefunkcionalnost internet prezentacije i/ili nedostupnost svih ili dela podataka koji se na njoj nalaze. Takođe ne snosimo odgovornost u slučaju vanrednih situacija. Viša sila predstavlja okolnost na koju ne možemo uticati, a podrazumeva, ali se ne ograničava na, rat, požar, zemljotres, poplavu, nestašicu električne energije i dr.

Ova se Pravila o privatnosti odnose na primenjivu pravnu situaciju. Izričito zadržavamo pravo na buduće promene ili prilagođavanja. Stoga Vas molimo da povremeno pročitate ova pravila o privatnosti kako bI ostali obavešteni o korišćenju ličnih podataka s naše strane.

Prikupljanje podataka

Podaci koji se prikupljaju

Prikupljaju se sledeći podaci: IP adresa, korisničko ime, datum i vreme pristupa, tehničke informacije preuzete sa web portala, korišćeni pretraživač i pristupni URL. Podaci se privremeno čuvaju na našem serveru, anonimno i u skladu sa važećim zakonskim propisima i koriste se isključivo za interne potrebe, u statističke svrhe, u cilju poboljšanja kvaliteta sadržaja internet prezentacije, njene funkcionalnosti i dizajna.

Lični podaci (ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa) se ne prikupljaju, osim ukoliko te podatke dobrovoljno ne stavite na raspolaganje (prijava na Newsletter). Lični podaci koje dajete obrađuju se samo u svrhu postupanja s Vašim zahtevom ili odgovaranjem na Vaš zahtev. Prenos tih podataka trećim stranama nije moguć.

Prijavom na Newsletter saglasni ste da dobijate promotivne ponude i sezonska obaveštenja kompanije Arteco, a koji su u skladu sa našom oblasti poslovanja. Odjava sa liste je moguća u svakom momentu, preko linka “Odjava”, koji je sastavni deo svakog Newsletter-a.

Prikupljanje podataka

Putem “Facebook Pixel”-a

Facebook Custom Audiences / Konverzija (“Facebook Pixel”)
Informacije/svrha:
Ovaj vebsajt koristi tzv. “Facebook Pixel” društvene mreže “Facebook” u sledeće svrhe:
Prilagođena publika (Custom Audiences) na Facebook-u (vebsajt)
Koristimo Facebook pixel za potrebe remarketinga kako bismo mogli da Vas kontaktiramo ponovo u roku od 180 dana. To nam omogućava da prikazujemo reklame koje su zasnovane na interesovanjima (“Facebook Ads”) korisnicima vebsajta kada posete društvenu mrežu “Facebook” ili druge vebsajtove koji takođe koriste ovaj alat. Na ovaj način, nastojimo da prikazujemo oglase koji Vas zanimaju kako bismo naš vebsajt ili ponude učinili zanimljivijim za Vas.Podaci koje smo prikupili pomoću “Facebook Pixel” alata se ne koriste u druge svrhe sem ovih koje navodimo u svom obrazloženju. Podaci se ne prenose ili na bilo goji način dostavljaju ili prosleđuju bilo kojim trećim licima ni na jedan način, prikupljeni podaci ostaju kod nas isključivo za potrebe remarketinga.

Zahvaljujući marketinškim alatima koji se koriste, Vaš pretraživač se automatski povezuje direktno sa Facebook serverom čim se saglasite sa korišćenjem kolačića za koje je potrebna Vaša saglasnost. Putem integracije Facebook Pixel-a, Facebook prima informacije kada zatražite naš vebsajt ili kliknete na našu reklamu. Ukoliko ste registrovani za Facebook uslugu, Facebook može da posetu prenese na Vaš nalog.
Obrada ovih podataka od strane Facebook-a odvija se prema Facebook-ovoj politici zaštite podataka (data policy). Posebne informacije i detalji o Facebook Pixel-u i o njegovoj funkcionalnosti, mogu da se pronađu i u Facebook-ovom centru za pomoć (Help area).
Korišćeni kolačići: Tip C. Za dodatne informacije, pogledajte odeljak o kolačićima.
Facebook konverzija
Takođe koristimo Facebook Pixel kako bismo obezbedili da se naši Facebook oglasi poklapaju sa potencijalnim interesovanjima korisnika i da ne budu iritantni. Uz pomoć Facebook Pixel-a, možemo da pratimo efektivnost Facebook oglasa za potrebe statistike i ispitivanja tržišta, tako što ćemo videti da li su korisnici preusmeravani na naš vebsajt nakon klika na Facebook oglas (tzv. “konverzija”).

Primaoci:
Zajednički rukovaoci:
Mi smo odgovorni zajedno sa Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dablin 2, Irska (Facebook) za prikupljanje i transfer podataka u ovom postupku. To se odnosi na sledeće svrhe:
• Kreiranje individualizovanih ili odgovarajućih oglasa, kao i njihova optimizacija.
• Dostavljanje komercijalnih poruka i poruka u vezi sa transakcijama (npr. putem Messenger-a).
• To dalje znači da sledeći postupci nisu obuhvaćeni odnosom zajedničkih rukovalaca:
Postupak koji se odvija nakon prikupljanja i prenosa podataka, isključiva je odgovornost Facebook-a.
Priprema izveštaja i analiza u agregatnom i anonimiziranom obliku, sprovodi se od strane Obrađivača i zbog toga predstavlja našu odgovornost.
Zaključili smo ugovor o zajedničkoj obradi sa Facebook-om, kojem se može pristupiti ovde: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Ovaj ugovor reguliše odgovornosti za ispunjavanje obaveza prema GDPR-u kada su u pitanju zajednički rukovaoci.
Kontakt podaci Rukovaoca i Facebook-ovog lica za zaštitu podataka o ličnosti mogu se pronaći ovde: https://www.facebook.com/about/privacy.
Dodatne informacije o tome kako Facebook obrađuje lične podatke, uključujući i pravni osnov te obrade i dodatne informacije o pravima lica na koja se podaci odnosi, mogu se pronaći ovde: https://www.facebook.com/about/privacy. Mi prenosimo podatke u okviru zajedničke obrade na osnovu legitimnih interesa prema odredbama člana 12. stav 1. tačka 6. Zakona o ličnim podacima, odnosno odredbama člana 6. stav 1. tačka f GDPR-a.
Informacije o uslovima bezbednosti podataka mogu se pronaći ovde https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms, a o obrade na osnovu standardnih ugovornih klauzula ovde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
Rok trajanja kolačića: do 180 dana nakon poslednje interakcije (ovo se odnosi samo na kolačiće koji su postavljeni unutar ovog vebsajta)
Pravni osnov:
Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima (saglasnost).