fbpx

Pravo kupca na odustanak od ugovora

Preduzetnik ”SZR ARTECO NOVI SAD”, Novi Sad, Stefana Dečanskog 6, registrovan kod APR, PIB 106127407, Šifra delatnosti 4334, Matični broj 61717552, Tel +381 (0)65 6416128, +381 (0)64 3362945.

U slučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na poručeni proizvod/robu ili pruženu uslugu, budite slobodni da nas kontaktirate. Naš tim će u najkraćem roku obraditi zahtev za reklamaciju i kontaktirati Vas povodom Vaše reklamacije.

Kupcu je, nakon podnete reklamacije, na raspolaganju nekoliko opcija:

  1. Pravo kupca na odustanak od ugovora:

Prema Zakonu o zaštiti potrošača (“Sl. Glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zaskon i 44/2018 – dr. zakon), Kupac ima pravo da odustane od Ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana od zaključenja Ugovora, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova povraćaja proizvoda/robe. Kupac svoje gore navedeno zakonsko pravo u konkretnom slučaju može koristiti prilikom kupovine proizvoda/robe putem internet sajta Prodavca: www.arteco.rs. Ovo svoje pravo Kupac ostvaruje izjavom koju daje na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

Obrazac za odustanak Kupac dostavlja Prodavcu u štampanoj formi zajedno sa proizvodom/robom koju vraća. Obrazac za odustanak možete preuzeti ovde.

  1. Povraćaj kupljenog proizvoda/robe:

Nakon prihvaćene reklamacije od strane Prodavca, Kupac Prodavcu vraća kupljeni proizvod/robu. Troškove povrata robe snosi Kupac. U slučaju neispravnog, oštećenog ili pogrešno poslatog proizvoda/robe troškove povrata ili zamene predmetnog proizvoda/robe snosi Prodavac.

Prilikom povraćaja proizvoda/robe kupac je dužan da priloži i dokumentaciju koja mu je data prilikom kupovine proizvoda/robe, tačnije Kupac Prodavcu treba da pripremi:

Povrat novca nakon uvažene reklamacije vrši se preko računa u roku od 3 radna dana.

  1. Zamena kupljenog proizvoda/robe:

Nakon odobrene reklamacije proizvoda/robe od strane Prodavca, pored povrata proizvoda/robe, Kupac se može odlučiti za zamenu kupljenog proizvoda/robe. Kada Prodavac utvrdi da je proizvod/roba vraćen u istom stanju u kakvom je poslat Kupcu (neoštećen i ispravan) vrši se zamena za neki drugi artikal uz korigovanje troškova, manje ili više u odnosu na ukupnu vrednost proizvoda/robe, naravno ukoliko postoji potreba za tim. Troškove zamene robe snosi Kupac, osim u slučajevima kada Kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

  1. Oštećen proizvod/roba

Kupac je dužan da prilikom prijema proizvoda/robe isti pregleda i ukoliko postoje vidna oštećenja proizvoda/robe i/ili njenog pakovanja isti odbije da primi i o tome odmah obavesti Prodavca putem e-mail adrese: info@arteco.rs Na licu mesta kurir sačinjava zapisnik o navedenom oštećenju i prilaže isti Prodavcu. Takvu pošiljku kurir vraća Prodavcu, te Prodavac Kupcu dostavlja novi neoštećen paket sa proizvodom/robom koju je Kupac poručio. Ukoliko Kupac primi pošiljku, te nakon otvaranja iste uvidi da je proizvod/roba oštećen prilikom transporta ili ne odgovara poručenom proizvodu/robi, dužan je da u roku od 24h putem e-mail adrese: info@arteco.rs  obavesti Prodavca i opiše mu konkretan problem.

Prilikom utvrđivanja da je proizvod/roba oštećen prilikom transporta, potrebno je fotografisati oštećenja i fotografije dostaviti  na mail adresu: info@arteco.rs

Prodavac će u roku od 8 dana od prijema reklamacije elektronskim putem obavestiti Kupca o prijemu reklamacije i obavestiti ga o daljem postupanju. Rok za rešavanje reklamacije je 30 dana od prijema zahteva za reklamaciju od strane Prodavca.

Korpa
Close Lista želja
Close Nedavno pregledano
Uporedi artikle (0 proizvoda)
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Compare Product
Kategorije