Rapidex – novi poslovni objekat

Novi poslovni objekat domaće kompanije Rapidex - 2018. Naša firma je bila zadužena za izradu dekorativnih tehnika i molerski radova...

Osam ljudi je bilo angažovano na pripremanju i završnim radovima novog poslovnog objekta kompanije  Rapidex u Novom Sadu. Još 2018. godine smo odabrali tim ljudi koji će da bude angažovan na ovom projektu. Fini molerski radovi i rad sa dekoracijama trajao je 2 meseca, a ovoga puta smo koristili materijale kompanije Bekament.